Lopslag

Lopslag (på engelsk Vlookup) er helt basalt en formel som har til formål at finde noget specifikt data til dig.

Opkaldet fra Salgschefen

I denne guide vil jeg vise dig lidt omkring, hvordan Lopslag kan bruges i forbindelse med et kvartalsresultat.Jeg fik et excel ark fra en god ven, som er salgschef i en stor virksomhed. Han ville gerne have skabt et overblik over sine sælgeres performance. Arket bestod af 2 lister. En liste med sælgerens ID samt salgsresultat for kvartalet. Den anden liste bestod af Sælgerens ID og sælgerens navn. Det hele var ret rodet, og det ville tage en del tid, at få det hele matchet.
Her kommer Lopslag ind i billedet. På de næste par sider, vil jeg vise dig hvordan jeg gjorde.

(Jeg har simplificeret arket en smule, da det oprindelige havde mere end 1000 sælgere.)
Her er listerne fra min ven. Den første liste går fra A1 til B13, og den anden liste fra D1 til E13

Vlookuplister

For ikke at rode rundt i de to lister, har jeg valgt at starte en ny ”masterliste”, som samler begge lister.

Vlookuplister11

ID og Navn matcher allerede, så det har jeg valgt skal være i de to første rækker. Det næste jeg gerne vil, er at matche salgstal med de korrekte sælgere.
For at gøre dette, placere jeg mig i celle D18. Herfra kan jeg gøre to ting.
1) Jeg kan bruge metoden med at trykke på ”fx” – som er en god måde at sikre sig overblik (Se min Excel Performance Optimetingsguide for hvordan).
2) Jeg kan skrive formlen direkte i cellen.

Formlen er: “=LOPSLAG(B18; $A$1:$B$13; 2; FALSK)”

• B18 = Opslagsværdi (Sælgerens ID. Dette kan vi finde i både liste 1 og 2.)
• $A$1:$B$13 = the “Tablematrix”. Dette fortæller Excel at det skal finde informationen inden for dette område. Dollar tegn betyder at excel låser disse celler – så hvis du kopiere dit resultat, så er det stadig A1 til B13 Excel leder i.
• 2 = kolonneindeks_nr. Dette fortæller excel i hvilken kolonne den skal returnere svar fra. Altså, hvis Excel finder et match i den første kolonne, skal den angive resultatet fra kolonne 2.
• Falsk= intervalopslag. Fortæller excel at den kun skal angive en værdi, hvis der er tale om et match

Lopslag

Næste skridt er, at kopiere formlen til de øvrige celler, så vi får salgstal for alle sælgere. Det gøres ved at placere musen i nederste højre hjørne (indtil markøren skifter til et lille ”+”) Så dobbeltklikker du – og så klarer Excel resten.

Vlookuplister4

 

Hvis Formel/funktion i Excel (If funktion på engelsk)

Min ven var glad for, at der var kommet styr på dataene (husk der var mere end 1000 sælgere) men det var jo stadig uoverskueligt, at skulle finde frem til hvem der havde nået sit budget og hvem der var bagefter. Det var nemlig således, at hver sælger havde et mål der hed kr. 500.000, og det kunne være super med en oversigt der sagde – Budget nået eller Budget ikke nået. Sagt på en anden måde: ”Hvis budgettet et nået skal det stå ”JA”, hvis ikke, så skal der stå ”NEJ”.

Så er det så bare smart at Excel har en ”Hvis” formel.

Så formlen hedder i dette tilfælde:

=Hvis(D18>E18; ”ja”;”nej”)

Så fortæller Excel om John nåede sit budget eller ej. Herefter kopierer vi formlen til de øvrige celler (dobbelt klik nederst i højre hjørne af cellen). NU har vi et overblik over hvem der har nået budgettet og hvem der ikke har.

Betinget formatering

Nu er det til at overskue, når der ikke er mere end 11 sælgere med. Men det kan laves mere lækkert, og meget mere visuelt ved at bruge ”Betinget Formatering”. Det jeg er ude i her, er at farve de salgstal røde (eller celler røde), hvor budgettet ikke er nået.

Nu kan man hurtigt se, hvem der ikke har nået budgettet.

For at gøre dette skal man sætte en lille regel op i betinget formatering. Reglen kommer til at se således ud:

Reglen fortæller Excel, at hvis værdien af cellen er mindre end budgettet på de kr. 500.000, så skal cellen farves rød.

Sådan gør du:

 1. Gå til Fanen Hjem
 2. Placer dig i feltet D18 som er salgstallet for John
 3. Tryk på Betinget formatering og vælg Ny regel

 1. Så vælger du ”Brug formel til at bestemme hvad der skal formateres”

 1. Vælg nu den tomme kasse – her skal formelen stå

 1. Nu kan du gøre to ting. Du kan skrive formlen. Hvis D18 er mindre end E18
 2. Nu skal Excel vide hvad der skal ske, hvis dette er sandt. Tryk på Formater

 1. Vælg fanen FYLD, og vælg den farve der passe ind. Her vælger jeg vælger jeg rød og trykker OK – og OK igen

John’s salgstal bliver nu farvet røde.

 1. Nu skal vi have resten af salgstallene analyseret. Placer dig i D18 – Johns salgstal, og placer musen i nederste højre hjørne, indtil muse ikonet bliver til et plus. Dobbelt klik nu, og så analyserer Excel resten af vores salgstal i kolonne D, og vi er nu færdige med denne analyse.

SUM.HVIS, TÆL.HVIS, MIDDEL.HVIS

Ok nu har du da tabt sutten, for hvad er nu det for en overskrift? Det er såmænd formler, som skal hjælpe os i den videre analyse af salgstallene. Disse formler beder Excel til om at summere, Tælle antal, eller lave et gennemsnit, HVIS en bestemt regel er sand.

I vores tilfælde kunne det være relevant at se, et gennemsnitligt salgstal, for de sælgere som har nået budgettet (Middel.hvis). Det totale salgstal for de sælgere som nåede deres budget (sum.hvis), samt at lade Excel tælle sammen hvor mange der nåede deres salgstal. (Tæl.hvis)

Så det jeg beder Excel om er at kigge på F18 til F28. Hvis der står ja, skal den kigge på D18 til D28 og bruge det korresponderende tal – til at Summere eller lave et gennemsnit.

Dette giver et hurtigt overblik, over hvordan de sælgere, som nåede deres budget, samlet set har performet.

Det du kan tilføje, er et hurtigt overblik over de sælgere, som ikke nåede deres budget. Det eneste du skal gøre er at erstatte ”ja” med ”nej” i formlerne.

Hvis det skal være rigtig fancy (Det var sådan jeg gjorde med det rigtige ark), så lav et ark hvor disse tal fremstår alene. Dvs., chefen behøver ikke sidde og kigge på alle datene, men får et hurtigt overblik via dette ark.

Pivottabeller

Et super værktøj til sortering af data er en Pivot tabel. Denne tabel tillader dig hurtigt at danne et overblik, og du kan selv vælge hvilken data du vil kigge på. Det er super nemt sat op, da du kan lave drag and drop, med de data du gerne vil kigge på.

For at du kan ”være med” har jeg lavet et ark fra en elektronik butik, med en liste over deres filmbeholdning. Arket hedder ”Lagerbeholdning” (og stammer fra et kursus tilbage i 2003. Jeg har dog forsøgt at opdatere det en smule).

Lad os hoppe ud i det.

Opret en Pivot tabel

 1. Åben arket ”Lagerbeholdning” og vælg alt data, inklusiv overskrifterne
 2. Klik på fanen indsæt og vælg Pivottabel

 1. Per automatik vil Excel oprette tabellen i et nyt ark. Det vil vi benytte os af, i denne gennemgang

.

 1. Klik OK, og nu får du en side, der ser ca således ud

Tilføjelse af felter i Pivottabel

Inden vi går i gang med at sætte pivottabellen op, er det en god idé, at stoppe op og finde frem til, hvad det er vi vil have ud af tabellen.

Det kunne være, vi gerne ville vide hvor mange DVD’er vi har under hver kategori. Vi vil også gerne vide totalen for alle kategorier. Det fede er, at det kan Pivot tabellen klare for os – og det er faktisk ret lige til.

Ovre til højre klikker du på Kategori og Beholdning. Og så er du færdig. Excel laver en lille lækker oversigt – Jeps så nemt er det.

Men hvad kan vi ellers gøre med tabellen?

Det kunne være vi gerne ville vide lagerbeholdningen for en bestemt forhandler, således vi kan se hvor mange film vi har på lager og eventuelt lave en genbestilling.

Lad os kigge på TMedia

For at kunne gøre dette, skal vi tilføje et filter, til vores pivot tabel.

Tilføj et filter til Pivot Tabellen

Sådan gør du

 1. Placer musen over ”Forhandler”, og hold venstre museknap nede. “Træk” nu “Forhandler” ned i “Filtre” feltet og slip museknappen

 1. Nu vil et filter fremkomme i A1 og B1. Lige nu viser det for alle forhandlere
 2. Klik på pilen ved siden af ”Alle” og vælg ”TMedia”

Nu får du et overblik over Tmedia, og at der er 2 af deres action film på lager. (osv). Så kan der tages stilling til om, der skal bestilles flere.

Hvis du gerne vil se tallene for en anden forhandler, klikker du bare på tragten ved siden af ”TMedia”, og vælger den du ønsker.

Brug pivottabellen til funktioner så som, tæl, gennemsnit, minimum, maksimum.

Pivottabellen kan mange andre ting, end at lægge tal sammen.

Her er et overblik over nogle af funktionerne

Hvis vi kigger på minimum kan vi nemt danne os et overblik over minumums beholdningen for en forhandler. – igen så vi kan bestille nyt.

Sådan gør du:

 1. Fjern fluebenene fra det vi lige har lavet. (Hvis du ikke kan se vinduet hvor vi satte fluebenene, skal du bare klikke på en celle inde i pivot tabellen.

 1. Sæt nu flueben i ”Forhandler” og i ”Beholdning” og klik nu på ”Sum af Beholdning” og vælg ”Værdifeltindstillinger”

 1. Så vælger du ”min” og trykker ”ok”

Og så for du resultatet. Der er minimum 7 dvd’er fra Nordisk film, og der er 1 fra Warwick Movies.

Få yderligere information om beholdningen

Nu da vi har fundet minimumsbeholdningen, ville det være rart, at kunne lave en ordre. Men hvad skal der bestilles? Vi ved hvad minimumsbeholdningen er fra hver forhandler, men vi ved ikke hvilke film vi skal bestille flere af. Det kan Pivottabellen heldigvis hurtigt fortælle os.

Metoden er at tilføje et felt mere til tabellen. Klik på ”Navn”.

Konklusion

 1. Pivottabellen er et opsummeringsværktøj
 2. Pivottabellen hjælper os med at analysere større mængder data
 3. Du kan selv vælge dine filtre

Navngivning af Celler i Excel

En af de ting som kan gøre det noget nemmere at arbejde i Excel er brugen af navngivende celler – altså at give en celle i Excel et navn.

Når du navngiver en celle, bliver den absolut – dvs. den har nu en fast betydning – og det ved Excel

Hvis vi bruger Elektronik butikken fra Pivottabel eksemplet, kunne man jo forestille sig, at han solgte andre ting. Det kunne være han havde PlayStations og DVD-afspillere, og TV, som han sælger. Da han jo skal lave regnskab, vil han gerne i den forbindelse gerne lave en oversigt over hvad prisen er, samt hvor meget momsen udgør. Han kan vælge at bruge den klassiske metode, og lade ex. Celle F1 være momssatsen. Så vælger du en ex moms celle og ganger den med F1. Men sidder Han med et stort ark, med mange felter som F1 – det kunne være at E1 var Dollar kurs, G1 var Euro kursen, så kan man nemt bruge tid på at hoppe frem og tilbage i arket, for at finde den rigtige celle.

I stedet kan Han navngive cellen. Det vil sige, du fortæller Excel at cellen hedder MOMS. Det vil gøre dit liv meget nemmere.

Her er hvordan du gør.

 1. Placer dig en den celle som indeholder momssatsen
 2. Klik på det lille felt hvor der står F1 – og Skriv MOMS
 3. Tryk Enter

Nu kan han så regne Momsen ud ved at placere sig i celle C2 og gange B2 med F1. MEN da han har navngivet cellen, kan han i stedet bruge følgende formel:

=b2*MOMS – altså skrive ordet MOMS.

Det ser således ud:

Nu behøver du ikke længere huske hvilken celle momsen er tastet i – du skal blot huske moms.

Nu kan vores DVD butik bede excel beregne momsen for de øvrige varer. Det gør han ved at placere musen i nederst i venstre cellehjørne i celle C2 indtil markøren skifter til et ”+”, og så dobbelt klikke. Excel udfylder nu momsen for de andre varer, og i stedet for at gange med 0,2 så skriver Excel gange MOMS. (Det gør det endnu nemmere for dig, hvis du senere skal finde frem til hvad der ligger bag de forskellige formler i cellerne).

Navngivning af celleområder i Excel

For at holde fast i tanken om, at det skal være nemt at kunne forstå indholdet i hver celle, kan man fortsætte med at bruge navngivningsfunktionen.

Hvis vi hopper tilbage til min kammerat som gerne ville have en oversigt over sine sælgeres performance, så kan jeg vise dig hvordan vi kan gøre det hele meget nemmere at forstå.

Her er en oversigt over sælgernes performance for dette kvartal, og det vil min ven gerne sammenligne med sidste kvartal.

Nu kan man vælge at bruge formlen D-E for at få forskellen, men det kan laves mere lækkert.

Det første vi lige skal have et overblik over er det totale salg. Du kender metoden med SUM, men her kommer den nye metode – navngivning af Område

 1. Vælg alle tallene under Salgstal for kvartalet.

 1. Placer dig i navngivningsfeltet og giv området navnet SalgQ2 og tryk Enter (INGEN MELLEMRUM)

Nu kan du placere dig i celle C29 for at regne totalen. Her skriver du

=sum(SlagQ2)

 • Og tryk Enter.

Pro tip: Mens du er ved at taste ”salgQ2” vil du opdage at Excel kommer med en række forslag .og vil tilsidst komme til ”salgQ2” – det øjeblik Excel har det rigtige forslag, kan du trykke TABulator – så sætter excel forslaget ind.

Nu skal du gøre det samme for ”Sidste kvartal”

 1. Highlight tallene
 2. Placer dig i navngivningsfeltet
 3. Skriv ”SalgQ1”
 4. Tryk Enter

Nu kan du begynde at regne Sælgernes performance ud. I stedet for at skrive =E18-D18 – skriver du nu det mere logiske ”=SalgQ2-SalgQ1” og trykker Enter

Pro Tip: I stedet for at skrive formlen er lig med, kan du trykke F3 og vælge områderne

Vælg SalgQ2 tryk minus tryk F3 og vælg SalgQ1

Autosummer for resten.

BONUS ved denne metode: En smart ting du opnår ved at navngive områderne, er at når du placere dig i Navngivningsfeltet, så kan du hurtigt navigere dig til rundt i hele arket.

Tryk på den lille pil til højre, og klik på dit område. Uanset hvor du er, vil Excel hoppe til dette område med det samme.

Rette i Navngivningen af en celle i Excel

Skulle det ske du får behov for at rette i navnet, kan du gøre det på følgende måde.

Klik CTRL+F3 for at åbne Navnestyring – eller marker det ønskede område, placer dig i fanen Formler og vælg Navnestyring.

Ret her hvad rettes skal og tryk OK

Formater excel data som tabel

En af de funktioner jeg ser brugt allermindst er FORMATER SOM TABEL.

Denne funktion vil låse et område af dit Excelark, men vil så tillade dig at lave en hel masse beregninger super hurtigt og nemt.

For nogen tid siden, blev jeg ringet op af en anden god ven, som er chef i en salgsafdeling, med ca. 15 sælgere. Det var kvartalsafslutning, og man ville gerne lave en oversigt over de 15 sælgeres performance. Derfor havde man lavet et regneark, med salgstal for alle sælgere og ville gerne have Excel til at vise performance, totaler, osv. Du har set hvordan man kunne analysere disse data tidligere i denne guide. Denne gang vil jeg vise dig hvordan en Tabel kan skabe overblik.

(se vedhæftede Tabel ark – så kan du øve dig der)

Opret en tabel

 1. Klik på en celle i dataene.

 1. under fanen “Indsæt” – tryk Tabel – eller CTRL+T

 1. Excel vælger automatisk den tilhørende data. Tjek om den er rigtig og tryk OK

Det giver følgende billede – og nu kan du gå igang med at lave nogle hurtige analyser med meget få klik.

Sorter i Excel tabellen

For at skabe et hurtigere overblik, kan det være en ide, at have efternavnene i alfabetisk rækkefølge.

Tryk på pilen vedsiden af Navn og bed Excel sortere det i A til Å

Nu Står det mere logisk

Filtrer i Excel tabellen

Du kan også lave en filtreting, som er baseret på Placering. Derved vil du kun se resutlater for de som arbejder I denne by.

Tryk på pilen ved siden af Placering, og sæt flueben udfra den placering du gerne vil se.

Sådan tilføjes en “Total” række til tabellen

Chefen ville gerne hurtigt kunne se totalen for alle sælgerne, da det kunne være lækkert at kunne danne sig et hurtigt overblik for hele afdelingen.

Derfor skal du have tilføjet en total i bunden af tabellen.

 1. Klik på en vilkårlig celle inde i tabellen.
 2. Under fanen “Design” vælger du “Rækken Total”

Så får du dette resultat

 1. Klik på en af cellerne ved siden af total, og du kan nu nemt vælge hvad Excel skal regne ud for dig

De 37 giver ikke nogen mening – så her placerer du dig i den celle – og trykker på pilen – og vælger ”Ingen”.

Filtrer med Excel tabel totalen

Chefen kunne godt tænke sig, at se hvordan Århus har performet, og beder dig derfor lave et filter på dette, samt at vise Totalt salg for Århus. Det smarte er, at når du filtrere med en Total – så ændrer Excel totalen efter hvad du beder om at få vist!

Strukturerede Referencer

Når du arbejder med tabeller, kan du bruge lidt af samme koncept som da du gav cellen et navn. Men her gør Excel arbejdet for dig.

I firmaet er der en bonus ordning på 2% som tildeles de som har performet bedre end budgetteret. Det vil chefen gerne danne sig et overblik over.

For at kunne vise chefen dette skal der tilføjes en kolonne under E. Den kalder vi for Bonus.

 1. Placer dig i celle E1 og skriv Bonus. Nu formaterer Excel kolonne E, og tilføjer den til tabellen.

New Column

 1. Placer dig nu i celle E2, og skriv “=0,02*[ ( du laver ” [ ” ved at trykke ALT GR +8)
 2. Nu kommer der automatisk en liste af muligheder frem. Nu vælger du salgskolonnen og indsætter] – og så gør Excel resten. Nu er Bonus beregnet for dig.

Her er resultatet.

Excel Tabeltypografier

Der findes et væld af muligheder når det kommer til typografien af din tabel.

Og du kan nemt skifte til et look der passer dig.

Klik på en celle I tabellen, og så kan du vælge dit look under fanen ”Design”.

Du kan også bruge denne metode til at oprette din tabel. Klik en vilkårlig celle inde i dine data, og vælg så på samme måde som ovenstående. Du skal huske at fortælle Excel om der er overskrifter og tryk så på OK

Fjern formatering fra Excel tabel

Hvis du ønsker at fjerne konvertering til Tabel, og få tallene tilbage til “normal” skal du gøre følgende:

 1. Klik på en celle I tabellen

 1. Klik på “converter til område”. – og tryk OK

Excel beholder de farver du har valgt.

Note: to remove the table style, select the range of cells, on the Home tab, in the Styles group, click Normal.

Hvis du gerne vil fjerne layoutet helt gør du dette ved at markere hele tabellen, og under fanen ”Hjem” trykker Normal

Excel tabeller advancerede funktioner

Indsæt udsnitsværktøj (Slicer på Engelsk)

Dette er en smart feature som gør du hurtigt kan analysere dine data vedhjælp af at trykke på en knap. I alt sin enkelthed tillader Udsnitsværktøjet dig at sortere din data med et enkelt klik.

Sådan gør du:

 1. Klik på en celle i tabellen
 2. Klik på fanen ”Indsæt” og vælg ”Udsnitsværktæj”
 3. Vælg de data du vil have med og tryk OK

Nu kan jeg hurtigt sortere på Ex København – ved bare at trykke på knappen København

Du kan sagtens tilføje flere Udsnitsværktøj’er – så du kan sortere efter andre ting. PÅ denne måde kan du sortere efter ”København og 4 kvartal”.

Når man sidder med en større mængde data, kan denne funktion meget hurtigt give dig et godt overblik.

Fjern et filter i Udsnitsværktøjet

For at fjerne et filter skal du blot trykke på det røde X.

Giv Udsnitsværktøjet et andet look

Sidder du med en stor tabel, og har du tilføjet en del Udsnitsværktøj – kan det være en fordel at give nogle af dem et andet look. Eksempelvis en anden farve, med det formål at skabe et bedre overblik over de funktioner du vil bruge.

 1. Klik på Udsnitsværktøjet
 2. Klik på Typografier – og vælg dit Look

Du vil opdage at farvene skifter med det samme

Fjern Udsnitsværktøj

For at slette et Udsnitsværktøj skal du blot klikke på det og trykke Delete

Minidiagrammer

Minidiagrammer kan bruges til at danne sig et hurtigt overblik over udviklingen i dine data. Minidiagrammet placeres i én celle, og vil derfor være en del af dit print – hvis du printer.

For at illustere dette, forlader vi lige min gode ven Chefen, og hopper over til en anden god ven, som investerer i aktier. Da hun følger nogle helt bestemte aktier, har hun lavet sig eget regneark, hvor hun dagligt indtaster åbningskursen på aktierne. (Dette er illustrativt og er ikke de rigtige kurser og datoer).

Nu vil hun gerne kunne se en illustrativ udvikling i kurserne uden at skulle have en masse grafer.

For at indsætte et minidiagram, skal der indsættes en ny kolonne forrest i dataene, efter navnene.

Når dette er gjort, gør du følgende

 1. Vælg alle kurserne for Novo Nordisk
 2. Vælg ”Indsæt” fanen og vælg ”Kurve” ved ”Minidiagram”

Nu spørger Excel hvor den skal placere Minidiagrammet. Du vælger den celle du vil have diagrammet i – i dette tilfælde C5 og tykker OK

Her er resultatet

Nu skal vi have diagrammerne indsat for resten af aktierne.

Så er det bare copy paste for de øvrige.

Ændre udseende af Minidiagrammer

Hvis du hellere vil have en anden farve, kan du nemt gøre dette ved at vælge en af cellerne med et minidiagram, og så vælge fanen ”Udform”

Du kan også tilføje markeringer af forskellig slags til diagrammerne, for at analyserer forskellige ting.

Ændre farve på minidiagrammer

Du kan også ændre i farverne på de forskelige datamærker, således at Højeste punkt har én farve og laveste en anden

Ændre i minidiagram type

Hvis du hellere vil have en anden type diagram, kan du nemt ændre dette under ”Type”.

Fjern minidiagrammer fra din tabel

Når du er færdig med din analyse, eller ikke har behov for at disse diagrammer kan ses, kan du nemt fjerne dem

Hurtig analyse (Excel 2013 og frem)

En feature som kom med Excel 2013 var muligheden for at lade Excel lave en hurtig analyse af dine data.

Som tidligere ville chefen gerne kunne danne sig et overblik over sine sælgeres performance. Da tallene først lige er kommet, og der er 25 minutter til mødet med Chefens chef starter, kan dette være en super hurtig måde at danne sig et godt overblik.

Du har flere muligheder for analyse, som du kan se på ovenstående illustration. Lad os kigge på et par stykker, samt hvad de kan gøre for dig.

Få at tilgå ”Hurtig Analyse” skal du markere al den data, som skal ananlyseres og trykke CTRL+Q.

Alternativt kan du trykke på den lille firkant i højrehjørne, og tykke på det lille smart logo, som fremkommer.

Excel Datalinier

Dette kan give dig et hurtigt visuelt overblik over performance.

Chefen ville gerne grafisk se hvordan udviklingen har været i ”Forskel i salg mellem kvartalerne”. Ved at markere dataene i ”Forskel” og vælge ”Datalinjer”, laver Excel et hurtigt overblik over udviklingen.

Hurtig analyse grafer

Chefen synes det er en fin illustration, og er glad for det hurtige overblik. Men hun vil gerne se et par grafer.

Du highlighter derfor navne samt salgtal for begge kvartaler, trykker CTRL+Q, og vælger ”Diagrammer”.

Hvis du holder musen henover de forskellige muligheder, vil Excel vise dig hvordan det kommer til at se ud, hvis du vælger den pågældende mulighed. Klik på den du ønsker, og så vil Excel indsætte grafen i arket.

Hurtig Pivot eller Tabel

Faktisk kan du også lave en tabel (som vi gjorde under Formater som table), og du kan også lave en Pivot tabel.

Afsluttende bemærkning

Gør livet nemmere 😊